Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej

Studencka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nazaret już po raz trzeci wystawia Misterium Męki Pańskiej. Wydarzenie to, mające miejsce w Niedzielę Palmową i sobotę ją poprzedzającą, jest dobrym wprowadzeniem w Wielki Tydzień. Misterium wystawiane jest po wieczornej Mszy...