Rozmowy Duchowe

Rozmowy Duchowe

Katolickie Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” zaprasza do czynnego udziału w „Rozmowach duchowych” w każdą niedzielę, w godzinach 20.00 – 21.30, na platformie Teams. Będzie to czas dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami odnośnie budowania relacji z...
Zrozumieć Franciszka

Zrozumieć Franciszka

„ZROZUMIEĆ FRANCISZKA, czyli o co chodzi papieżowi”, to cykl konferencji ks. Michał Olszewskiego SCJ o nauczaniu papieskim odbywających się w...