Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wypada 23 maja 2021 roku. Jako Odnowa w Duchu Świętym, chcemy dobrze przygotować się na to wydarzenie.

Zapraszamy Was i wszystkich członków Waszych wspólnot do wydarzenia modlitewno-formacyjnego które nazwaliśmy „Ku Pięćdziesiątnicy”. Oto elementy tej propozycji

1. Codzienna modlitwa indywidualna wszystkich we wspólnotach

2. Cotygodniowe, konferencje formacyjne które poprowadzi ks. Leszek Harasz

3. Zalecana lektura osobista

4. Modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Ad 1. Codzienna modlitwa indywidualna. Niech będzie to wyraz naszej jedności. Ustaliliśmy, że będzie to modlitwa ustna, tak aby każdy, bez względu na staż i umiejętności mógł się włączyć w tą modlitwę. Proponujemy aby codziennie odmawiać Hymn O Stworzycielu Duchu Przyjdź i modlitwę Małej Arabki. Teksty obu modlitw znajdują się w załączniku (w 2 wersjach).

Ad. 2 Konferencje. Planowane są cotygodniowe konferencje. Będzie więc ich najprawdopodobniej 4.

Ad. 3 Zalecana lektura. Jako lekturę proponujemy książkę ks. prof. Mariusza Rosika: Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele Katolickim.

Ad 4. Modlitwę o nowe wylanie Ducha Świętego. Ten punkt każda wspólnota realizuje we własnym zakresie. Możliwe są:
– Modlitwa o wylanie Ducha św. podczas organizowanych przez Wspólnotę uroczystości Wigilii Zesłania Ducha Św.
– Dołączenie się do Wspólnoty, która organizuje takie czuwanie. Trzeba się dogadać, ale tak aby nie przekraczać limitów epidemicznych. Podamy listę miejsc, gdzie będzie można się dołączyć.
– Włączyć się w organizowane przez CHARIS czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego onLine

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

O Stworzycielu duchu przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom co dziełem są Twych rąk

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar
Tyś namaszczeniem naszych dusz
Zdrój żywy miłość ognia żar

Światłem rozjaśnij naszą myśl
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy swej

Daj nam przez Ciebie ojca znać
Daj by i syn poznany był
I Ciebie jedno tchnienie dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił
Amen

Modlitwa bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)


Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie bezpiecznie.
Amen.