W dniach 11-13 stycznia 2019 roku odbyły się rekolekcje dla liderów i animatorów. Jak co roku spotkaliśmy się w Domu Pielgrzyma przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej.

Towarzyszyło nam hasło:
„Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem” (Mi 6, 2b) – wierność Boga, wierność Odnowy
oraz fragment 
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».” (Łk 8, 16-18)

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ.