Strumienie Miłosierdzia 

to corocznie spotkanie organizowane przez wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej,
mające charakter ewangelizacyjny. 

W 2018 roku gościem Strumieni jest Michelle Moran – świecka misjonarka.
Przez wiele lat pełniła posługę Prezydenta Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Obecnie, na prośbę Papieża Franciszka, jest zaangażowana w powołanie ogólnokościelnej służby dla wszystkich środowisk charyzmatycznych w Kościele Katolickim.

Poczytaj o Strumieniach w poprzednich latach. Dostępne są nagrania.  

W sobotę w godzinach 9:00 – 17:40 będą zorganizowane zajęcia dla dzieci
by rodzice mogli bez przeszkód wziąć udział we wszystkich punktach programu.

PROGRAM 2018:

19 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
16:30  Powitanie – zawiązanie wspólnoty
17:15  Różaniec
17:45  Przygotowanie pieśni do Eucharystii
18:00  Eucharystia
19:15  Konferencja wprowadzająca w modlitwę
20:30  Modlitwa o uzdrowienie z modlitwą przebaczenia – Michelle Moran
21:30  Apel Jasnogórski

20 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
9:00    Powitanie, zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
9:30    I konferencja
10:30  Przerwa
11:00  II konferencja
12:00  Anioł Pański i Adoracja Najświętszego Sakramentu – wprowadzenie i podsumowanie
13:00  Przerwa obiadowa
14:30  Świadectwa
15:00  Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30  III konferencja
16:30  Przerwa
17:15  Różaniec
17:45  Przygotowanie pieśni do Eucharystii
18:00  Eucharystia z homilią – bp Andrzej Siemieniewski 
19:30  Modlitwa o wylanie Ducha Świętego
21:30  Apel Jasnogórski 

21 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
Spotkanie z Michelle Moran, w szczególności dla liderów i animatorów wspólnot.