koordynacja.odnowy.krakow@wp.pl

Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym
w Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Leszek Harasz

Wojciech Kurzyński

Administracja strony i zamieszczanie wydarzeń:

odnowakrakow@gmail.com