Studencka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Nazaret już po raz trzeci wystawia Misterium Męki Pańskiej.

Wydarzenie to, mające miejsce w Niedzielę Palmową i sobotę ją poprzedzającą, jest dobrym wprowadzeniem w Wielki Tydzień. Misterium wystawiane jest po wieczornej Mszy Świętej (13 IV ok. 19:30, 14 IV ok. 21:00).

Miejsce: Kościół Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, ul. Misjonarska 37 (przy ul. Lea).

Zobacz wydarzenie na fb