Katolickie Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” zaprasza do czynnego udziału w „Rozmowach duchowych” w każdą niedzielę, w godzinach 20.00 – 21.30, na platformie Teams. Będzie to czas dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami odnośnie budowania relacji z Bogiem.

Zaczynamy 14 maja od tematu: „Do czego dążymy w rozwoju duchowym?”. Link do spotkania https://teams.live.com/meet/9428336902565