„oczekuję, że dacie świadectwo ekumenizmu duchowego”
…. „tym wszystkim braciom i siostrom innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich,
wierzących w Jezusa jako Pana i Zbawcę, oczekuję, że pozostaniecie zjednoczeni w miłości,
jakiej Pan Jezus wymaga dla wszystkich ludzi i zjednoczeni w modlitwie do Ducha Świętego,
by osiągnąć tę jedność konieczną do ewangelizacji w imię Jezusa. Pamiętajcie, że Odnowa
charyzmatyczna jest z samej swojej natury ekumeniczna. Odnowa katolicka cieszy się z
tego, co Duch święty dokonuje w innych Kościołach.”